MANAGEMENT

Patrick Lo

Prezes i Dyrektor Naczelny

Patrick C.S. Lo jest współzałożycielem firmy NETGEAR a od roku 2002 Prezesem jej Zarządu i Dyrektorem Naczelnym. Patrick założył firmę NETGEAR razem z Markiem Merrillem, prezentując własną wizje wprowadzenia urządzeń, umożliwiających każdemu i z każdego punktu na ziemi łączenie się z szybkim internetem dla otrzymywania informacji, łączności, dokonywania biznesowych transakcji, dla celów edukacyjnych i dla rozrywki. Od roku 1983 do 1995, pan Lo pracował w firmie Hewlett-Packard, pełnią różne funkcje kierownicze w działach sprzedaży, serwisu technicznego, zarządzania produktem i w działach marketingu, zarówno w USA jak i w Azji. W roku 2006, pan Lo został wyróżniony przez firmę Ernst & Young tytułem “Krajowego Przedsiębiorcy Roku 2006 w kategorii „TECHNOLOGIA”. Pan Lo jest absolwentem Uniwersytetu Browna z dyplomem inżyniera elektrotechnika.

Christine M. Gorjanc

Dyrektor Finansowy

Christine M. Gorjanc pełni funkcję naszego Dyrektora Finansowego. Do firmy NETGEAR przyszła w listopadzie 2005 roku na stanowisko Wiceprezesa ds. Finansów. Od września 1996 do końca listopada 2005, pani. Gorjanc pracowała na stanowiskach Wiceprezesa, audytora, skarbnika oraz sekretarki-asystentki w firmie Aspect Communications Corporation, zajmującej się rozwiązaniami w zakresie zasobów ludzkich i zarządzaniem relacjami z klientem. Od października 1988 do końca września 1996, zajmowała stanowisko Dyrektora firmy Tax for Tandem Computers, Inc., produkującej odporne na błędy systemy komputerowe. Od czerwca 1987 do końca października 1988, pani Gorjanc była Kierownikiem ds. Operacji Podatkowych w firmie Xidex Corporation, będącej producentem urządzeń pamięci. Przedtem, pani Gorjanc pracowała przez osiem lat w rachunkowości publicznej w szeregu firm rachunkowych. Pani Gorjanc posiada licencjat w dziedzinie rachunkowości, przyznany z wyróżnieniem przez Uniwersytet Teksasu w El Paso, oraz stopień magistra opodatkowania, przyznany przez Uniwersytet Golden Gate.

Mark Merrill

Główny Technolog

Współzałożyciel firmy NETGEAR, Mark Merrill, zajmuje w niej obecnie stanowisko Głównego Technologa. Rolą Marka jest teraz rozwijanie firmy na rynku i ścisła współpraca z ekipą inżynieryjną systemów częstotliwości radiowych, mająca na celu zapewnienie wiodącej roli pod względem technicznej jakości produktów do obsługi sieci bezprzewodowych. Wcześniej, od maja 2013 r. do stycznia 2015 r., Mark Merrill pełnił funkcję Starszego Wiceprezesa ds. Zaawansowanych Technologii oraz Głównego Technologa od stycznia 2003 r. do kwietnia 2013 r. Od września 1999 r. do stycznia 2003 r. zajmował on stanowisko Wiceprezesa ds. Technicznych, a od września 1995 r. do września 1999 r. był Dyrektorem Technicznym.

John McHugh

Dyrektor Naczelny i Starszy Wiceprezes, Zespół Biznesu Komercyjnego

John McHugh pracuje w firmie NETGEAR na stanowisku Dyrektora Naczelnego i Starszego Wiceprezesa Zespołu Komercyjnego Biznesu, monitorując rozwój i dostawy głównej linii rozwiązań sieciowych i układów pamięciowych dla klientów magistralowych (SMB – system management bus). Przed przyjściem do firmy NETGEAR, McHugh kierował działami sieci komercyjnych w firmach Nortel i Hewlett-Packard. W trakcie swojej kariery zawodowej, John pełnił kierownicze role w działach prac badawczo-rozwojowych, marketingu i produkcji, jak i zdobył ponad 12-letnie doświadczenie w zakresie ogólnego zarządzania. John posiada stopień licencjacki w dziedzinie elektrotechniki i informatyki, uzyskany w Instytucie Technologii Rose-Hulman.

Michael Falcon

Starszy Wiceprezes ds. Operacji i Wsparcia

Michael F. Falcon pełni funkcję Starszego Wiceprezesa ds. Operacji i Wsparcia. Dołączył do nas w listopadzie 2002 roku, przychodząc na stanowisko Wiceprezesa ds. Operacji. Od września 1999 do listopada 2002, pan Falcon pracował w Quantum Corporation, firmie zajmującej się technologią danych, gdzie pełnił funkcję Wiceprezesa ds. Operacji oraz zajmował się zarządzaniem łańcucha dostaw. Od kwietnia 1999 do września 1999, p. Falcon był zatrudniony w Meridian Data, firmie produkcji pamięci, przejętą później przez Quantum Corporation, gdzie był Wiceprezesem ds. Operacji. Od lutego 1989 do kwietnia 1999, p. Falcon pracował w Silicon Valley Group, producenta półprzewodników, gdzie był Dyrektorem ds. Operacji, Strategicznego Planowania i Zarządzania Łańcuchem Dostaw. Przedtem zajmował kierownicze stanowiska w firmie SCI Systems, produkującej elektroniczne podzespoły, firmie Xerox Imaging Systems, będącej producentem rozwiązań skanowania i rozpoznawania tekstu, oraz w firmie Plantronics, Inc., dostarczającej komunikacyjne zestawy słuchawkowe. Pan Falcon uzyskał stopień licencjacki z wyróżnieniem w dziedzinie Ekonomii na Uniwersytecie Kalifornii w Santa Cruz oraz ukończył kurs z programem MBA na Uniwersytecie w Santa Clara.

Andrew Kim

Starszy Wiceprezes ds. Korporacyjnego Rozwoju, Dyrektor Prawny i Sekretarz Firmy

Andrew Kim jest naszym Starszym Wiceprezesem ds. Korporacyjnego Rozwoju, Dyrektorem Prawnym i Sekretarzem Firmy. Przed przyjściem do firmy NETGEAR, p. Kim pracował na stanowisku specjalnego radcy prawnego w Dziale Obsługi Korporacyjnej Spółek i Papierów Wartościowych firmy Wilson Sonsini Goodrich & Rosati, gdzie reprezentował publiczne i prywatne firmy technologiczne w szerokim przedziale zagadnień, obejmujących fuzje i przejęcia, finansowanie kapitałowe i dłużne, zgodność z przepisami, dotyczącymi papierów wartościowych i zasad ładu korporacyjnego. Pomiędzy dwoma kontraktami w firmie Wilson Sonsini Goodrich & Rosati, pracował w charakterze partnera w Dziale Biznesu i Finansów firmy Schwartz Cooper Chartered w Chicago, Illinois, oraz był profesorem nadzwyczajnym przedsiębiorczości w Instytucie Technologii stanu Illinois. Pan Kim rozpoczął praktykę prawniczą w nowojorskich kancelariach Thacher Proffitt & Wood oraz Morgan Lewis & Bockius, doradzając klientom w dziedzinach prawa korporacyjnego i przepisów odnoszących się do papierów wartościowych. Pan Kim posiada stopień JD z Cornell Law School oraz stopień licencjacki w dziedzinie historii Uniwersytetu Yale.

Tamesa Rogers

Starszy Wiceprezes, Zasoby Ludzkie

Tamesa Rogers pełni funkcję Starszego Wiceprezesa ds. Zasobów Ludzkich, zatrudniając się uprzednio w firmie NETGEAR w roku 2003. Ostatnio, była Wiceprezesem firmy NETGEAR ds. Zasobów Ludzkich, rozpoczynając pracę na tym stanowisku od stycznia 2009 roku. Od marca 2000 do grudnia 2003, pani Rogers pracowała w firmie TriNet Employer Group, profesjonalnej firmie pośrednictwa pracy, na stanowisku Dyrektora ds. Zasobów Ludzkich, świadcząc doradztwo w zakresie kadr i zasobów ludzkich firmom produkcyjnym w całej Krzemowej Dolinie. Przed pracą w firmie TriNet, pani Rogers pełniła różne funkcje działach kadr szeregu firm w Północnej Kalifornii. Pani Rogers uzyskała licencjat w dziedzinie badań komunikacji z Uniwersytetu Kalifornijskiego w Santa Barbara oraz stopień magistra w dziedzinie doradztwa ze Stanowego Uniwersytetu Kalifornijskiego w Hayward.

David J. Henry

Starszy Wiceprezes ds. Sieci Domowych

David J. Henry pracuje u nas jako Starszy Wiceprezes ds. Sieci Domowych od stycznia 2016 r. Spoczywa na nim odpowiedzialność zarówno za globalny marketing produktów jak i prace inżynieryjne nad naszymi produktami przeznaczonymi dla sieci domowych. Wytycza on strategie związane z rozwojem i dystrybucją produktów. Dla firmy NETGEAR pracuje od czerwca 2004 r., ostatnio pełniąc rolę Wiceprezesa ds. Zarządzania Produktami w Jednostce Sprzedaży Detalicznej od marca 2011 r. do stycznia 2016 r. oraz Starszego Dyrektora ds. Marketingu Produktów od października 2010 r. do marca 2011 r. Przed pracą w firmie NETGEAR pan Henry pracował jako starszy Dyrektor ds. Produktów Związanych ze Specjalistycznym Zastosowaniem Zaawansowanych Technologii w firmie Siebel Systems (przejętej przez firmę Oracle Coproration). Jego doświadczenie zawodowe obejmuje również procesy biznesowe i konsulting dotyczący technologii informacyjnych w firmie Deloitte Consulting. Pan Henry uzyskał licencjat w dziedzinie inżynierii elektrycznej ze specjalizacją w przetwarzaniu sygnałów na uczelni University of Washington oraz tytuł magistra na uczelni Stanford Graduate School of Business.

Patrick J. Collins III

Starszy Wiceprezes ds. Inteligentnych Produktów Domowych

Patrick J. Collins III pracuje u nas jako Starszy Wiceprezes ds. Inteligentnych Produktów Domowych od stycznia 2016 r. W firmie NETGEAR pracuje od czerwca 2008 r., ostatnio w roli Wiceprezesa ds. Produktów Automatyzacji Domów od marca 2014 r. to stycznia 2016 r., Dyrektor ds. informatycznych od listopada 2012 r. do marca 2014 r. oraz wiceprezes ds. IT od października 2010 r. do listopada 2012 r. Przed pracą w firmie NETGEAR pan Collins pełnił funkcje kierownicze w grupach usług konsultacyjnych w firmach Oracle Corporation i Computer Sciences Corporation. Pan Collins uzyskał licencjat na kierunku Komputerowe systemy informacyjne na uczelni Alvernia University.

Michael A. Werdann

Starszy Wiceprezes ds. Globalnej Sprzedaży

Michael A. Werdann pracuje w naszej firmie jako Starszy wiceprezes ds. Globalnej Sprzedaży od października 2015 r., wcześniej jako Światowy Wiceprezes ds. Sprzedaży Produktów Konsumenckich od marca 2015 r. do października 2015 r. oraz jako Wiceprezes ds. Sprzedaży na terenie Ameryk od grudnia 2003 r. do marca 2015 r. Od momentu, gdy dołączył do nas w 1998 r., pan Werdann pełnił rolę Dyrektora ds. Sprzedaży, Sprzedaży Internetowej oraz DMR na terenie Stanów Zjednoczonych od grudnia 2002 r. do grudnia 2003 r. oraz Dyrektora ds. Sprzedaży Regionalnej na Wschodzie od października 1998 r. do grudnia 2002 r. Przed dołączeniem do nas pan Werdann pracował przez trzy lata w roli Dyrektora ds. sprzedaży w sektorze redystrybucji wartości dodanej w firmie Iomega Corporation zajmującej się sprzętem komputerowym. Pan Werdann posiada licencjat w dziedzinie komunikacji uzyskany na uczelni Seton Hall University.