NETGEAR Green

Firma NETGEAR dąży do opracowywania innowacyjnych, nowych produktów oraz nowych parametrów tych produktów pod kątem zwiększania oszczędności energii, ograniczenia zużycia zasobów i spełniania lub nawet przekraczania globalnych standardów środowiskowych. Dla produktów, posiadających logo NETGEAR Green ustalane są złożone punkty odniesienia. NETGEAR Green oznacza INNOWACYJNOŚĆ - zobowiązanie się do produkcji bardziej inteligentnych i bardziej “zielonych” (przyjaznych środowisku) produktów, pomagających firmom i gospodarstwom domowym zużywać mniej energii, co przekłada się na znaczące oszczędności finansowe.

Informacje środowiskowe

Informacje środowiskowe

Normy i zgodność

Zob. wykaz wszystkich globalnych norm środowiskowych, zgodność z którymi wykazują wyroby NETGEAR Green.

Normy i zgodność

NETGEAR – działalność zrównoważona

W 2014 roku, firma NETGEAR opublikowała swoje pierwsze sprawozdanie dotyczące zrównoważonej działalności, obejmujące naszą całoroczną działalność, emisje gazów cieplarnianych i projekty ich redukcji. Dokument ten stanowi zobowiązanie firmy NETGEAR podjęte wobec wszystkich zaangażowanych interesariuszy i może być udostępniane raz do roku. Firma NETGEAR kontynuuje usprawnianie swojego program zrównoważonej działalności od jego rozpoczęcia w 2013 roku, obejmującego podjęte zobowiązania na rzecz ograniczenia zużycia energii, wody i generowania odpadów w całym łańcuchu naszych dostawców. Bardziej szczegółowe informacje, dotyczące naszego program zrównoważonej działalności na rzecz ochrony środowiska są zawarte w Sprawozdaniu z realizacji programu zrównoważonej działalności przez firmę NETGEAR w roku 2014.