MANAGEMENT

PATRICK LO

Prezes i Dyrektor generalny

Patrick C. S. Lo jest współzałożycielem naszej firmy. Pełnił funkcję prezesa i dyrektora generalnego od marca 2002 r. Patrick i Mark G. Merrill założyli firmę NETGEAR z wizją dostarczania urządzeń, które umożliwią wszystkim ludziom na świecie połączenie z Internetem w celu uzyskania dostępu do informacji, komunikacji, transakcji biznesowych, edukacji i rozrywki. Od 1983 r. do 1995 r. pan Lo pracował w firmie Hewlett-Packard, gdzie zajmował różne stanowiska kierownicze w zakresie sprzedaży, pomocy technicznej, zarządzania produktami i marketingu na terenie Stanów Zjednoczonych i Azji. Pan Lo uzyskał międzynarodowy tytuł przedsiębiorcy technologicznego roku 2006 przyznany przez Ernst & Young. Pan Lo uzyskał tytuł licencjata inżynierii elektrycznej Uniwersytetu Browna.

BRYAN MURRAY

Dyrektor ds. finansów

Bryan Murray pełni funkcję Dyrektora ds. finansów od sierpnia 2018 r. Od ponad 16 lat pracuje w firmie NETGEAR na stanowiskach związanych z zarządzaniem w ramach działu finansowego. Przed przejęciem roli Dyrektor ds. finansów pełnił funkcję Wiceprezesa ds. finansów i nadzoru korporacyjnego. Przed dołączeniem do firmy NETGEAR w 2001 r. pracował w rachunkowości publicznej w Deloitte. Uzyskał tytuł licencjata Uniwersytetu Kalifornijskiego w Santa Barbara i posiada licencję certyfikowanego księgowego.

MARK MERRILL

Główny technolog

Mark G. Merrill jest współzałożycielem naszej firmy, w której obecnie pracuje jako Główny technolog. Rolą pana Marka Merrilla jest teraz rozwijanie firmy na rynku i ścisła współpraca z ekipą inżynieryjną systemów częstotliwości radiowych, skupiająca się na zapewnieniu wiodącej roli pod względem technicznej jakości produktów do obsługi sieci bezprzewodowych. Wcześniej, od maja 2013 r. do stycznia 2015 r., Mark Merrill pełnił funkcję Starszego wiceprezesa ds. zaawansowanych technologii, od stycznia 2003 r. do kwietnia 2013 r. był Głównym technologiem. Od września 1999 r. do stycznia 2003 r. zajmował on stanowisko Wiceprezesa ds. Technicznych, a od września 1995 r. do września 1999 r. był Dyrektorem Technicznym. Pan Merrill uzyskał tytuły licencjata nauk i magistra nauk inżynierii elektrycznej Uniwersytetu Stanforda.

JOHN MCHUGH

Starszy wiceprezes ds. produktów i usług dla MŚP

John P. McHugh pracuje jako Wiceprezes ds. produktów i usług dla MŚP. Nadzoruje opracowywanie i dostarczanie wysokiej jakości produktów sieciowych i pamięci masowych dla klientów z sektora małych i średnich firm. Przed dołączeniem do nas w lipcu 2013 r. pan McHugh prowadził jednostki ds. działalności w ramach sieci konsumenckich w firmach Nortel oraz Hewlett-Packard. W trakcie swojej kariery pan McHugh pełnił funkcje kierownicze w zakresie badań i rozwoju, marketingu i produkcji. Ma ponad 12 lat doświadczenia w zarządzaniu ogólnym. Pan McHugh posiada licencjat w zakresie inżynierii elektrycznej i informatyki Instytutu technologicznego Rose-Hulman.

MICHAEL FALCON

Dyrektor ds. operacji

Michael F. Falcon pełnił funkcję Dyrektora ds. operacji od listopada 2017 r., Starszego wiceprezesa ds. operacji globalnych i wsparcia od stycznia 2009 r. do listopada 2017 r., Starszego wiceprezesa ds. operacji od marca 2006 r. do stycznia 2009 r. oraz Wiceprezesa ds. operacji od listopada 2002 r. do marca 2006 r. Przed dołączeniem do nas pan Falcon pracował w firmie Quantum Corporation, gdzie pełnił funkcję Wiceprezesa ds. operacji i zarządzania łańcuchem dostaw od września 1999 r. do listopada 2002 r., w firmie Meridian Data (przejętej przez Quantum Corporation), gdzie był Wiceprezesem ds. operacji od kwietnia 1999 r. do września 1999 r. i w Silicon Valley Group, gdzie pełnił funkcję Dyrektora ds. operacji, planowania strategicznego i Zarządzania łańcuchem dostaw od lutego 1989 r. do kwietnia 1999 r. Przed lutym 1989 r. pan Falcon pracował na stanowiskach w zakresie zarządzania w zajmującej się produkcją elektroniki firmie SCI Systems, dostarczającej rozwiązania z zakresu skanowania i rozpoznawania tekstu firmie Xerox Imaging Systems oraz w firmie Plantronics, Inc., która jest dostawcą poręcznych zestawów słuchawkowych do komunikacji. Pan Falcon uzyskał tytuł licencjata ekonomii z wyróżnieniem na Uniwersytecie Kalifornijskim w Santa Cruz i ukończył kurs w ramach programu M.B.A. na Uniwersytecie w Santa Clara.

ANDREW KIM

Starszy wiceprezes ds. rozwoju korporacyjnego, Radca generalny i Sekretarz firmy

Andrew W. Kim pełni w naszej firmie rolę Starszego wiceprezesa ds. rozwoju korporacyjnego, Radcy generalnego oraz Sekretarz korporacji od lipca 2013 r. Wcześniej był Wiceprezesem ds. rozwoju prawnego i korporacyjnego oraz Sekretarz korporacji od października 2008 r. do lipca 2013 r. i Zastępcą radcy generalnego od marca 2008 r. do października 2008 r. Przed dołączeniem do firmy NETGEAR pan Kim pracował jako Specjalny radca w Departamencie spraw korporacyjnych i papierów wartościowych w prywatnej firmie świadczącej usługi prawne Wilson Sonsini Goodrich & Rosati, gdzie reprezentował publiczne i prywatne firmy technologiczne w kwestiach takich jak fuzje i przejęcia, systemy finansowania zadłużenia i kapitału, zgodność z przepisami prawa i zarządzanie korporacjami od 2000 r. do 2003 r. oraz od 2006 r. do 2008 r. W okresie przerwy między jego dwoma etatami w firmie Wilsons Sonsini Goodrich i Rosati pan Kim był Partnerem w departamencie biznesu i finansów firmy prawnej Schwartz Cooper w Chicago, Illinois oraz wykładowcą kontraktowym na wydziale przedsiębiorczości w Instytucie Technologicznym w Illinois. Pan Kim ma tytuł doktora nauk prawnych Uniwersytetu Cornella oraz tytuł licencjata historii Uniwersytetu Yale.

TAMESA ROGERS

Starszy wiceprezes ds. zasobów ludzkich

Tamesa T. Rogers pełni w naszej firmie funkcję Starszej wiceprezes ds. zasobów ludzkich od lipca 2013 r. Uprzednio pracowała jako Wiceprezes ds. zasobów ludzkich od stycznia 2009 r. do lipca 2013 r., Światowy dyrektor ds. zasobów ludzkich od września 2006 r. do stycznia 2009 r. oraz Starszy kierownik ds. zasobów ludzkich w od grudnia 2003 r. do września 2006 r. Od marca 2000 r. do grudnia 2003 r. pani Rogers pracowała w firmie TriNet Employer Group, profesjonalnej organizacji ds. zatrudnienia, jako Kierownik ds. zasobów ludzkich, zapewniając doradztwo kadrowe dla przedsiębiorstw w całej Dolinie Krzemowej. Przed podjęciem pracy w firmie TriNet pani Rogers pracowała na różnych stanowiskach ds. zasobów ludzkich w kilku przedsiębiorstwach na północy Kalifornii. Pani Rogers ma tytuł licencjata w zakresie komunikacji Uniwersytetu stanu Kalifornia w Santa Barbara oraz tytuł magistra doradztwa Uniwersytetu stanu Kalifornia w Hayward.

DAVID J. HENRY

Starszy wiceprezes ds. połączonych produktów domowych

David J. Henry pracuje jako Starszy wiceprezes ds. połączonych produktów domowych. Spoczywa na nim odpowiedzialność zarówno za globalny marketing produktów, jak i prace inżynieryjne nad naszymi produktami przeznaczonymi dla sieci domowych. Wytycza on strategie związane z rozwojem i dystrybucją produktów. Dla firmy NETGEAR pracuje od czerwca 2004 r., ostatnio na stanowisku Wiceprezesa ds. zarządzania produktami w Jednostce sprzedaży detalicznej od marca 2011 r. do stycznia 2016 r. oraz Starszego dyrektora ds. marketingu produktów od października 2010 r. do marca 2011 r. Przed pracą w firmie NETGEAR pan Henry pracował jako starszy Dyrektor ds. produktów związanych ze specjalistycznym zastosowaniem zaawansowanych technologii w firmie Siebel Systems (przejętej przez firmę Oracle Corporation). Jego doświadczenie zawodowe obejmuje również procesy biznesowe i konsulting dotyczący technologii informacyjnych w firmie Deloitte Consulting. Pan Henry uzyskał tytuł licencjata w dziedzinie inżynierii elektrycznej ze specjalizacją w przetwarzaniu sygnałów na Uniwersytecie Washington oraz tytuł magistra na uczelni Stanford Graduate School of Business.

MICHAEL A. WERDANN

Starszy wiceprezes ds. globalnej sprzedaży

Michael A. Werdann pracuje w naszej firmie jako Starszy wiceprezes ds. globalnej sprzedaży od października 2015 r. Poprzednio pełnił funkcję Światowego wiceprezesa ds. sprzedaży produktów konsumenckich od marca 2015 r. do października 2015 r. oraz Wiceprezes ds. sprzedaży na terenie Ameryk od grudnia 2003 r. do marca 2015 r. Od momentu, gdy dołączył do nas w 1998 r., pan Werdann pracował jako Dyrektor ds. sprzedaży, e-biznesu oraz internetowej sprzedaży detalicznej na terenie Stanów Zjednoczonych od grudnia 2002 r. do grudnia 2003 r. oraz Dyrektor ds. sprzedaży regionalnej na wchodzie od października 1998 r. do grudnia 2002 r. Przed dołączeniem do nas pan Werdann pracował przez trzy lata w roli Dyrektora ds. sprzedaży w sektorze redystrybucji wartości dodanej w firmie Iomega Corporation zajmującej się sprzętem komputerowym. Pan Werdann posiada licencjat w dziedzinie komunikacji uzyskany na Uniwersytecie Seton Hall.