Polityka prywatności

NETGEAR Inc. wraz ze swoimi spółkami zależnymi oraz podmiotami powiązanymi (zbiorczo określane jako „NETGEAR”, „my”, „nas” lub „nasz“) poważnie traktuje kwestie związane z ochroną Twojej prywatności. Niniejsza Polityka prywatności opisuje, w jakiej formie gromadzimy, używamy, ujawniamy, przesyłamy oraz w inny sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe. Informuje ona również o Twoich prawach związanych z danymi osobowymi oraz w jaki sposób można się z nami skontaktować, aby uaktualnić swoje dane lub uzyskać odpowiedzi na pytania dotyczące naszych praktyk w zakresie ochrony prywatności.

1. Zakres

Niniejsza Polityka prywatności dotyczy przetwarzania danych osobowych związanych z produktami i usługami firmy NETGEAR („Usługi”), łącznie z:

(1) urządzeniami i sprzętem firmy NETGEAR (z routerami, bramkami sieciowymi, naszymi produktami ReadyNAS i przełącznikami, oraz naszymi produktami Arlo i VueZone włącznie) („Produkty”),

(2) witryną / stronami internetowymi, do których można uzyskać dostęp pod adresem http://www.netgear.com/ („Witryna”, „Strona”),

(3) usługami, łącznie ze wsparciem technicznym i usługami dostępnymi przez stronę(-y) („Aplikacje internetowe”),

(4) oprogramowaniem, które można pobrać na smartfon lub tablet, by uzyskać dostęp do usług („Aplikacje mobilne”), oraz

(5) usługami subskrypcji, łącznie z usługami, do których można uzyskać dostęp poprzez aplikacje internetowe i mobilne („Usługi subskrypcji”).

Osoby trzecie mogą również integrować Produkty i Usługi firmy NETGEAR ze swoimi produktami i usługami, ale my nie ponosimy odpowiedzialności za taką integrację. Dodatkowe informacje dotyczące naszych praktyk w zakresie ochrony prywatności mogą znajdować się w innych dokumentach, takich jak opisy ofert, dodatkowe oświadczenia o ochronie prywatności lub powiadomienia przed albo w trakcie zbierania danych.

2. Jakie dane osobowe gromadzimy

Gromadzimy Twoje dane osobowe z różnych źródeł, jak opisano poniżej. Na potrzeby niniejszej Polityki prywatności „dane osobowe” oznaczają wszelkie informacje odnoszące się do zidentyfikowanej lub identyfikowalnej osoby.

W zależności od sytuacji, wskazujemy czy i dlaczego musisz przekazywać nam swoje dane osobowe, jak również informujemy o konsekwencjach niedopełnienia tego obowiązku. Jeżeli nie przekażesz nam danych osobowych, gdy o to poprosimy, zachodzi prawdopodobieństwo, że nie będziesz w stanie korzystać z naszych usług, jeżeli dana informacja jest niezbędna w celu świadczenia tej usługi.

a. Dane osobowe, które pozyskujemy bezpośrednio od Ciebie

 • Rejestracja. Abyś mógł/mogła korzystać z naszych usług, możemy poprosić Cię o przekazanie pewnych danych osobowych podczas tworzenia konta na MyNetgear, instalacji i rejestrowania aplikacji sieciowych i mobilnych pod marką NETGEAR, rejestracji produktu, wypełniania ankiety czy rejestrowania się na naszej liście mailingowej. Możemy poprosić Cię o przesłanie następujących rodzajów danych osobowych: imię i nazwisko, kraj, adres e-mail, numer seryjny produktu, data zakupu, numer telefonu, adres pocztowy oraz dowód zakupu. Możemy również zbierać dodatkowe dane osobowe, takie jak Twoje zainteresowania oraz hobby, płeć i wiek.
 • Informacje, które dobrowolnie przekazujesz lub publikujesz. Możemy gromadzić dane osobowe, które dostarczasz na MyNetgear i w aplikacjach sieciowych oraz mobilnych pod marką NETGEAR, a także które udostępniasz w przestrzeni publicznej, w naszej witrynie, na przykład na tablicach ogłoszeń. Innym przykładem jest sytuacja, gdy decydujesz się na podzielenie się dostępem do swojej kamery Arlo poprzez zaproszenie z odsyłaczem przesyłane do znajomych.
 • Wideo. W przypadku naszych produktów Arlo i VueZone zbieramy, przetwarzamy i przechowujemy przez różny okres czasu materiały wideo, które nagrywasz za pomocą swoich systemów, w zależności od planów subskrypcji usług, konfiguracji oraz ustawień. Może to być między innymi rejestracja i przesyłanie e-mailem określonych fragmentów materiału wideo jako forma powiadomienia lub analizowanie danych, by wykrywać ruch albo inne wydarzenia. Możemy przetwarzać dane osobowe z Twoich kamer Arlo and VueZone w celu wysyłania Ci ostrzeżeń o jakichś wydarzeniach.
 • Wsparcie klienta. Możemy gromadzić dane poprzez Twoją komunikację z naszym zespołem wsparcia klienta lub treści zawarte w innej komunikacji, którą nam przesyłasz.
 • Dane dotyczące płatności. Możemy gromadzić informacje związane z kartami płatniczymi i dane rozliczeniowe, łącznie z transakcjami płatności, aby przetwarzać Twoje zamówienie. Na przykład, gromadzimy dane typu numer Twojej karty kredytowej, kiedy kupujesz subskrypcję na korzystanie z pewnych naszych usług, lub dla usługi dostawy związanej z wymianą w ramach gwarancji, albo kiedy kupujesz licencję na korzystanie z aplikacji NETGEAR.
 • Aplikacja o pracę. Gromadzimy Twoje dane osobowe, które przekazujesz nam aplikując o pracę w NETGEAR, łącznie z Twoim życiorysem oraz referencjami.

b. Dane osobowe, które gromadzimy na podstawie Twoich interakcji z naszymi produktami lub usługami

 • Pliki cookie oraz technologie śledzenia. Używamy automatycznych narzędzi gromadzenia danych, takich jak pliki cookie, sygnały nawigacyjne sieci (web beacon) i inne technologie śledzenia wbudowane w nasze produkty, aby gromadziły dane i powiązane informacje, łącznie z adresami IP, identyfikatorami urządzenia, identyfikatorami reklamowymi oraz innymi informacjami na temat Twojego urządzenia, systemu, aplikacji oraz urządzeń peryferyjnych. Możemy gromadzić informacje na temat Twojej przeglądarki i stron, które odwiedzasz. Możemy również przyjrzeć się temu, w jaki sposób i jak często korzystasz z naszych aplikacji i pewnych funkcji. Osoby trzecie również mogą gromadzić informacje przy pomocy plików cookie. Niektóre witryny posiadają funkcję wyłączania śledzenia, dzięki której możesz poinformować daną witrynę, że nie chcesz być śledzony(-a). Te funkcje nie są wszystkie jednorodne. Obecnie nie reagujemy na te sygnały. By dowiedzieć się więcej na temat naszej polityki w zakresie plików cookie, kliknij tutaj.
 • Korzystanie z produktu. Gromadzimy informacje związane z korzystaniem z naszych produktów i urządzeń oraz statystyki odnośnie wydajności Twoich urządzeń NETGEAR. Do informacji tych należą prędkość łącza internetowego, informacje o sieciach zasilających, informacje o sposobie przechowywania, poziomy błędów oraz inne informacje związane z wydajnością.

c. Dane osobowe, które pozyskujemy z innych źródeł

 • Facebook. Jeżeli uzyskujesz dostęp do naszych usług przy pomocy konta logowania w portalu Facebook, możemy pozyskać takie dane osobowe, jak Twoje imię i nazwisko, adres e-mail oraz płeć. Jakiekolwiek dane osobowe, które uzyskujemy z Twojego konta w portalu Facebook mogą zależeć od Twoich ustawień prywatności tego konta.
 • Dane osobowe osób trzecich. Jeżeli zdecydujesz o przekazaniu nam danych osobowych osób trzecich (takich jak imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu), musisz zadbać o pozwolenie ze strony tej osoby. Przykładem mogą tu być przekazywane nam imiona i nazwiska oraz zdjęcia kojarzone z użytkownikami konta; przekazywanie referencji czy materiałów marketingowych znajomemu czy przesyłanie poleceń dotyczących stanowiska pracy.

3. W jaki sposób możemy korzystać z Twoich danych osobowych

Możemy używać Twoich danych osobowych w następujących celach

a. Dostarczanie Usługi i komunikowanie się z klientem. Będziemy wykorzystywać Twoje dane osobowe, by świadczyć nasze Usługi i wchodzić w bezpośrednie interakcje z Tobą.

b. Utrzymywanie, udoskonalanie i rozwijanie produktów i Usług. Wykorzystamy Twoje dane osobowe, by zapewnić właściwe funkcjonowanie naszych Usług oraz wprowadzać ich usprawnienia. Wykorzystamy również informacje, które gromadzimy w istniejących Usługach, by pomogły nam w tworzeniu nowych rozwiązań lub ich personalizacji według Twoich potrzeb.

c. Wewnętrzna analiza danych. Wykorzystujemy dane osobowe w celach wewnętrznej analizy, by zrozumieć w jaki sposób wykorzystywane są nasze Usługi.

d. Marketing. Możemy przesyłać Ci publikacje handlowe dotyczące produktów, usług, ofert, programów oraz promocji (łącznie z konkursami, loteriami oraz dowolnymi innymi działaniami marketingowymi) bezpośrednio od nas albo od naszych partnerów. Mogą to być nasze własne oferty lub produkty, albo oferty produktów osób trzecich, które naszym zdaniem mogą być dla Ciebie interesujące, ale nie dzielimy się informacjami z osobami trzecimi, by realizować ich niezależne cele marketingowe lub promocyjne.

e. Ochrona naszej firmy, zapobieganie oszustwom i zabezpieczanie naszych produktów. Możemy używać Twoich danych osobowych, by chronić naszą firmę, klientów lub strony internetowe.

f. Zachowywanie zgodności z przepisami prawa i innymi standardami. Możemy używać Twoich danych osobowych zgodnie z wymogami obowiązujących przepisów prawa lub na potrzeby postępowania sądowego, albo agencji rządowej posiadającej lub żądającej jurysdykcji nad firmą NETGEAR i jej spółkami zależnymi.

g. Inna aktywność. Możemy przetwarzać Twoje dane osobowe w innych celach, o których powiadomimy konkretnie w momencie gromadzenia danych.

4. W jaki sposób dzielimy się Twoimi danymi osobowymi

Możemy dzielić się danymi osobowymi w następujący sposób lub zgodnie z tym, co zadeklarowaliśmy w momencie zbierania danych:

a. W rodzinie firm NETGEAR na całym świecie. Możemy dzielić się zebranymi danymi osobowymi z centralą i spółkami zależnymi.

b. Z dostawcami usług. Możemy również dzielić się danymi osobowymi z naszymi dostawcami usług, którzy wykonują usługi w naszym imieniu, w oparciu o nasze instrukcje i zgodnie z odpowiednimi środkami zapewniania poufności oraz bezpieczeństwa. Przykłady tych usług to: przetwarzanie zamówień oraz transakcje kartą kredytową, przesyłanie publikacji handlowych, przekazywanie Twojego adresu e-mail, by wspomóc nasze wysiłki związane ze sprzedażą lub wsparciem posprzedażowym oraz zapewnianie wsparcia klienta.

c. Ze znajomymi, których zapraszasz. Możesz zdecydować, aby podzielić się dostępem do swojej kamery Arlo i przesłać znajomym zaproszenie z odsyłaczem.

d. Możemy podzielić się informacjami ze spadkobiercą całej lub części naszej działalności. Możemy sprzedawać, przekazywać lub w inny sposób dzielić się częścią lub całym majątkiem firmy, łącznie z danymi osobowymi, w związku z fuzją, przejęciem, reorganizacją, sprzedażą majątku, wydzieleniem majątku na potrzeby odrębnej działalności lub podobnej transakcji, lub w przypadku niewypłacalności albo upadłości. Gdyby doszło do takiego zdarzenia, podejmiemy należyte starania, by pokierować wykorzystaniem dostarczonych przez Ciebie danych osobowych w sposób spójny z niniejszą Polityką prywatności.

e. Możemy dzielić się informacjami z przyczyn prawnych. Będziemy dzielić się danymi osobowymi z firmami, organizacjami lub osobami spoza NETGEAR, jeśli w dobrej wierze uznamy, że udostępnienie, wykorzystanie, zachowanie lub ujawnienie informacji jest uzasadnione w związku ze:

 • spełnieniem wymogów obowiązującego prawa, przepisów, procedur prawnych lub egzekwowalnego żądania władz
 • egzekwowaniem obowiązujących postanowień Regulaminu, łącznie z prowadzeniem dochodzeń w sprawie potencjalnych naruszeń
 • wykrywaniem, zapobieganiem lub reagowaniem w inny sposób na oszustwo, problemy związane z bezpieczeństwem lub problemy techniczne lub
 • ochroną przed szkodą dotyczącą praw, własności lub bezpieczeństwa firmy NETGEAR, naszych użytkowników lub opinią publiczną zgodnie z wymaganiami prawa lub możliwościami prawnie dozwolonymi.

f. Inne. Jeżeli w inny sposób poinformujemy Cię, a Ty wyrazisz zgodę na dzielenie się danymi.

5. Twoje prawa i możliwość wyboru

Posiadasz pewne prawa odnośnie danych osobowych, które przechowujemy w związku z Twoją osobą oraz pewną możliwość wyboru w zakresie danych osobowych, które od Ciebie pozyskujemy, w jaki sposób z nich korzystamy i jak komunikujemy się z Tobą.

a. Możesz zrezygnować z otrzymywania od nas e-maili marketingowych oraz promocyjnych. By nie otrzymywań naszych e-maili marketingowych i promocyjnych, kliknij tutaj lub postępuj zgodnie z instrukcjami w e-mailu marketingowym, który od nas otrzymasz. Nie martw się! Nawet jeżeli zrezygnujesz z otrzymywania e-maili marketingowych i promocyjnych, w dalszym ciągu będziemy przesyłać Ci istotne wiadomości odnośnie naszych transakcji. Na przykład, wciąż możemy kontaktować się z Tobą w sprawie Twoich zamówień. W dalszym ciągu będziesz otrzymywał(a) krytyczne informacje dotyczące kwestii technicznych oraz zabezpieczeń związanych z Twoimi produktami NETGEAR. Podobnie system Arlo będzie w dalszym ciągu wysyłać Ci powiadomienia, w zależności od zastosowanych ustawień systemu.

b. Możesz kontrolować pliki cookie oraz narzędzia do śledzenia. By dowiedzieć się, w jaki sposób je kontrolować, odwiedź naszą sekcję  O naszych reklamach.

c. Możesz zdecydować, aby nie instalować naszych aplikacji albo nie wypełniać karty gwarancyjnej. Ten wybór może ograniczyć twoją usługę gwarancyjną.

d. Możesz zaktualizować albo usunąć swoje konto. Poprzez ustawienia swojego konta możesz zaktualizować swoje dane osobowe lub usunąć swoje konto. Jednak, jeżeli usuniesz swoje konto, możesz nie być w stanie w pełni korzystać z Usługi.

Aby zaktualizować swoje preferencje, poprosić nas o usunięcie swoich danych z naszych list mailingowych, usunąć swoje konto lub przesłać żądanie dotyczące realizacji Twoich praw na mocy obowiązujących przepisów prawa, skontaktuj się z nami, jak określono w sekcji poniżej „Jak się z nami skontaktować”.

6. Przekazywanie danych

NETGEAR jest globalną firmą. Możemy przesłać Twoje dane osobowe do odbiorców w krajach innych niż Twój kraj, włącznie ze Stanami Zjednoczonymi, gdzie znajduje się nasza kwatera. Te kraje mogą nie posiadać takich samych praw w zakresie ochrony danych jak kraj, w którym oryginalnie przekazywałeś(-aś) informacje. Kiedy przekazujemy Twoje dane osobowe do innych krajów, będziemy chronić te informacje, jak opisano w Polityce prywatności, lub zgodnie z tym, co zadeklarowaliśmy w momencie zbierania danych. Korzystając z naszych stron lub rozwiązań, lub przekazując jakiekolwiek dane osobowe w ramach obowiązującego prawa, wyważasz zgodę na przekazywanie, przetwarzanie i przechowywanie Twoich danych osobowych poza krajem Twojego zamieszkania.

7. Osoby mieszkające w granicach EOG lub Szwajcarii

Jeżeli mieszkasz w Europejskim Obszarze Gospodarczym („EOG”), będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w celach wypisanych w punkcie 3 powyżej, w oparciu o następujące podstawy prawne:

a. Wyraziłeś(-aś) zgodę na wykorzystanie swoich danych osobowych. Na przykład, możemy prosić Cię o uzyskanie Twojej zgody na nasze wykorzystanie plików cookie, kiedy odwiedzasz naszą stronę lub aby przesyłać Ci publikacje handlowe.

b. Potrzebujemy Twoich danych osobowych, by dostarczać Ci zamawiane przez Ciebie produkty i usługi, lub aby reagować na Twoje zapytania.

c. Mamy obowiązek prawny, by wykorzystywać lub ujawniać Twoje dane osobowe, na przykład gdy reagujemy na procedury prawne lub egzekwowalne żądania władz.

d. My (lub osoba trzecia) ma uzasadniony interes, by korzystać z Twoich danych osobowych. W szczególności, mamy uzasadniony interes, aby korzystać z Twoich danych osobowych w przypadkach takich jak:

 • Świadczenie, utrzymywanie i poprawa naszych Usług w celu realizowania potrzeb naszych użytkowników
 • Rozwijanie nowych produktów i funkcji, które są użyteczne dla naszych użytkowników
 • Zrozumienie, w jaki sposób ludzie korzystają z naszych Usług, by zapewnić ich odpowiednie funkcjonowanie i wprowadzać usprawnienia
 • Dostosowywanie naszych Usług, aby zapewnić Ci lepsze doświadczenie użytkownika
 • Działania marketingowe, by informować istniejących klientów o naszych Usługach
 • Wykrywanie, zapobieganie lub reagowanie w inny sposób na oszustwa, nadużycia czy problemy techniczne dotyczące naszych Usług.
 • Ochrona przed szkodami w zakresie praw, własności lub bezpieczeństwa firmy NETGEAR, naszych użytkowników lub opinii publicznej zgodnie z wymaganiami prawa lub możliwościami prawnie dozwolonymi
 • Prowadzenie badań poprawiających nasze usługi dla użytkowników i przynoszące korzyści opinii publicznej
 • Wypełnianie zobowiązań względem naszych partnerów, takich jak programiści i posiadacze praw; oraz
 • Egzekwowanie roszczeń prawnych, łącznie z prowadzeniem dochodzeń w sprawie potencjalnych naruszeń obowiązujących postanowień Regulaminu.

Przestrzegamy obowiązujących wymogów prawnych i zapewniamy odpowiednie środki ochronne podczas przekazywania danych osobowych do krajów innych, niż kraj, w którym przebywasz. W szczególności, używamy zabezpieczeń umownych – takich jak standardowe klauzule umowne Komisji Europejskiej – dotyczące przesyłania danych osobowych osobom trzecim. Możesz skontaktować się z nami, jak określono poniżej, by uzyskać kopię takiego dokumentu.

Masz prawo zażądać dostępu i informacji dotyczących danych osobowych, które przechowujemy na Twój temat. Masz prawo aktualizować i poprawiać nieścisłości w swoich danych osobowych, ograniczać lub sprzeciwiać się przetwarzaniu Twoich danych osobowych, a także odpowiednio – blokować lub usuwać informacje, albo realizować swoje prawa w zakresie przenoszenia danych osobowych i bez problemu przenosić swoje dane osobowe do innej firmy. Te prawa mogą być w pewnych okolicznościach ograniczone lokalnymi wymogami prawnymi. Oprócz wyżej wymienionych praw masz również prawo złożyć skargę do kompetentnego organu nadzorującego, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Ponadto, jeżeli polegamy na zgodzie na przetwarzanie Twoich danych osobowych, masz prawo wycofać ją w dowolnym momencie i bez żadnych opłat. Jeżeli to zrobisz, nie będzie to miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych zanim nastąpiło odwołanie Twojej zgody.

NETGEAR International Limited jest podmiotem odpowiedzialnym za przetwarzanie Twoich danych osobowych. Możesz realizować swoje prawa względem Twoich danych osobowych przesyłając nam e-mail na adres: privacy.policy@netgear.com lub pisząc do nas:

NETGEAR International Limited

First Floor, Building 3, University Technology Centre
Curraheen Road
Cork
Irlandia

8. Ochrona prywatności dzieci

Nasze produkty i usługi przeznaczone są dla dorosłych. Świadomie nigdy nie zezwalamy dzieciom poniżej 16-go roku życia na zakładanie kont NETGEAR lub Arlo. Jeżeli uważasz, że mogliśmy pozyskać dane osobowe od osoby poniżej 16-go roku życia, prosimy o poinformowanie nas o tym przy pomocy metod opisanych w sekcji „Jak się z nami skontaktować”. Podejmiemy wtedy stosowne działania celem szybkiego zbadania i rozwiązania tej kwestii.

Niektóre produkty NETGEAR są również wyposażone w funkcje kontroli rodzicielskiej. By dowiedzieć się więcej na ten temat, kliknij tutaj.

9. W jaki sposób chronimy Twoje dane osobowe

Zamierzamy chronić powierzone nam dane osobowe i obchodzić się z nimi w bezpieczny sposób, w zgodzie z niniejszą Polityką prywatności. Stosujemy administracyjne, techniczne oraz fizyczne środki ochrony, by chronić dane osobowe przed przypadkowym lub bezprawnym zniszczeniem, przypadkową utratą lub nieuprawnioną zmianą czy też nieuprawnionym ujawnieniem bądź dostępem, niewłaściwym użytkowaniem lub jakąkolwiek inną bezprawną formą przetwarzania danych osobowych znajdujących się w naszym posiadaniu. Na mocy umowy zobowiązujemy również naszych dostawców, aby chronili takie informacje przed nieuprawniony dostępem, wykorzystaniem czy ujawnieniem. Internet nie jest w 100% bezpieczny. Nie możemy obiecać, że Twoje korzystanie z naszych stron będzie całkowicie bezpieczne. Zachęcamy Cię, by z Internetu korzystać ostrożnie. Mówimy tu również o tym, że nie wolno dzielić się swoimi hasłami z innymi osobami.

Jeżeli bierzesz udział w forum dyskusyjnym, w lokalnych społecznościach lub w internetowych czatach w witrynie NETGEAR, musisz mieć świadomość, że przekazywane przez Ciebie informacje (tj. Twój publiczny profil) będą szeroko dostępne dla innych i mogą być wykorzystane do kontaktu z Tobą, przesyłania Ci niechcianych wiadomości lub dla celów, nad którymi ani NETGEAR ani Ty nie masz kontroli. Pamiętaj również, że indywidualne fora i czaty internetowe mogą posiadać dodatkowe reguły i warunki użytkowania. Firma NETGEAR nie odpowiada za dane osobowe lub jakiekolwiek inne informacje, które zdecydujesz się opublikować na tych forach. W niektórych przypadkach możemy nie być w stanie usunąć Twoich danych osobowych – poinformujemy Cię wtedy, że doszło do takiej sytuacji i jakie są tego przyczyny.

Zatrzymywanie danych osobowych

Podejmujemy również niezbędne środki, by usuwać Twoje dane osobowe lub przechowywać je w formie wykluczającej identyfikację danej osoby, kiedy informacja ta nie jest już potrzebna w celach, dla których ją przetwarzaliśmy lub kiedy poprosisz o jej usunięcie, chyba że możemy przechowywać daną informację przez dłuższy okres czasu lub jest to wymagane przez prawo. Przeprowadzamy okresowe kontrole naszych baz danych i wyznaczyliśmy limity czasowe na usuwanie pewnych danych z uwzględnieniem typu usług świadczonych w ramach naszych Produktów i Usług, długości naszej relacji z Tobą, obowiązkowych okresów przechowywania danych oraz przepisów o przedawnieniu.

10. Usługi osób trzecich

Niniejsza usługa może zawierać funkcje lub odsyłacze do stron lub usług dostarczanych przez osoby trzecie. Jeżeli klikniesz na odsyłacz do witryny osoby trzeciej, zostaniesz przeniesiony(-a) na strony, których my nie kontrolujemy. Jakiekolwiek informacje, które przekazujesz w witrynach lub usługach osób trzecich mogą zostać dostarczone bezpośrednio do operatorów takich usług i podlegają ich polityce (jeżeli w ogóle) w zakresie ochrony prywatności i bezpieczeństwa, nawet jeśli uzyskałeś(-aś) do nich dostęp poprzez naszą Usługę. Ta polityka nie dotyczy praktyk w zakresie ochrony prywatności innej strony. Starannie zapoznaj się z polityką prywatności innych stron. Nie ponosimy odpowiedzialności za strony osób trzecich i usługi, do których prowadzą odsyłacze / dane dostępowe dostarczane przez naszą Usługę.

11. Uaktualnianie niniejszej polityki

Możemy od czasu do czasu uaktualniać niniejszą Politykę prywatności. Jeżeli wprowadzimy zmiany w naszej Polityce prywatności, opublikujemy aktualną wersję tutaj wraz z uaktualnioną datą. Zalecamy, aby regularnie odwiedzać te strony i być na bieżąco z ewentualnymi zmianami. Jeżeli wprowadzimy istotne zmiany w naszej Polityce prywatności, możemy również poinformować Cię o tym w inny sposób przed wejściem zmian w życie, na przykład poprzez opublikowanie ogłoszenia na naszych stronach lub przesłanie powiadomienia.

12. Jak się z nami skontaktować

W przypadku pytań, komentarzy lub skarg dotyczących Polityki prywatności oraz naszych praktyk w zakresie ochrony prywatności, lub jeżeli chcesz zaktualizować swoje preferencje w zakresie prywatności, skontaktuj się z nami pod adresem: privacy.policy@netgear.com lub napisz do nas: NETGEAR Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134

Niniejsza Polityka prywatności NETGEAR została sprawdzona i opublikowana June 2, 2018.