Kontekst regulacyjny

Dane dotyczące zgodności i certyfikatów

Firma NETGEAR zobowiązuje się dostarczać klientom wysokiej jakości wyroby, które są zgodne przepisami prawa, normami i wymaganiami. Wyroby NETGEAR są poddawane rygorystycznym badaniom i procesom certyfikacyjnym, odnoszącym się do wszelkich aspektów zgodności z przepisami – w tym, ale nie tylko, do kompatybilności elektromagnetycznej (EMC), bezpieczeństwa, urządzeń przenośnych i telekomunikacyjnych. Firma NETGEAR przestrzega wszelkie obowiązujące ustawy, dyrektywy, normy i przepisy przemysłowe. Wyroby są odpowiednio znakowane, co potwierdza ich niewyłączną zgodność z wymienionymi przepisami i dokumentami: normy Federalnej Komisji Łączności (FCC - Federal Communication Commission), dyrektywy Unii Europejskiej (znak CE), japońskie normy VCCI, australijskie normy RCM, jak i normy i wymagania innych krajów. Deklaracje zgodności są archiwizowane i na życzenie mogą zostać udostępnione.

Deklaracje zgodność UE

Deklaracje zgodność UE

Społeczna odpowiedzialność biznesu

Firma NETGEAR zobowiązuje się do zapewniania najwyższych standardów społecznej odpowiedzialności przy każdorazowej produkcji naszych wyrobów.

Społeczna odpowiedzialność biznesu

Pakiet legislacyjny REACH

Rejestracja, ocena, dopuszczenie i ograniczenie stosowania substancji chemicznej (WE) 1907/2006

Pakiet legislacyjny REACH

Świadectwa ISO

Świadectwa ISO firmy NETGEAR i jej produkcyjnych kooperantów. Wszyscy produkcyjni kooperanci firmy NETGEAR posiadają świadectwa ISO 9001 i/lub ISO14001.

Świadectwa ISO

Dyrektywa bateryjna

Dyrektywa bateryjna

Dyrektywa dotycząca zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego WEEE

Prezentacje nowych wyrobów i informacje dotyczące zgodności z wymaganiami ochrony środowiska.

Dyrektywa WEEE

Dyrektywa opakowaniowa

Dyrektywa opakowaniowa

Polityka dotycząca minerałów konfliktu

Polityka dotycząca minerałów konfliktu

Zgodność z BHP

Dane transmitera sieciowego XE102

Zgodność z BHP

Efektywność energetyczna

Efektywność energetyczna

Zgodność z przepisami celnymi USA

Zgodność z przepisami celnymi USA (HTS, ECCN, CCATS, COO)

Świadectwa C-TPAT

Dyrektywa (EuP) dla urządzeń pobierających energię

Dyrektywa (EuP) dla urządzeń pobierających energię

Swoiste tempo pochłaniania energii (SAR-Specific Absorption Rate)

Swoiste tempo pochłaniania energii (SAR-Specific Absorption Rate)

Notyfikacja zgodności

Notyfikacja zgodności