Seria M4300 Intelligent Edge

Przełączniki typu „Stackable” ze stałym przekazywaniem ruchu.

Jedyna na świecie platforma 1G, 10G i 40G typu „Stackable”, opracowana dla serwerów i instalacji audiowizualnych, z konwergentną warstwą dostępu i niezawodnym rdzeniem, przeznaczona do przedsiębiorstw o średnich rozmiarach. Stackowana topologia urządzeń M4300 obsługuje 384 porty 1G, 768 portów 10G, 192 porty 40G lub ich kombinację, tworząc niepowstrzymane systemy komunikacji „od skraju do rdzenia”.

Model: M4300
Kup teraz

Seria przełączników NETGEAR M4300 Stackable zapewnia niedrogie usługi L2/L3/L4 oraz IPv4/IPv6 z pełnym zasilaniem PoE+ we wdrożeniach krańcowych realizowanych w przedsiębiorstwach o średnich rozmiarach oraz w kluczowych wdrożeniach w małych przedsiębiorstwach, gdzie zapewniają niezrównaną prostotę użytkowania: modele 10G można bezproblemowo łączyć z modelami 1G z tej samej serii, tworząc topologie stackowania typu „Spine and Leaf” o liniowej prędkości. Architektury Virtual Chassis ze stałym przekazywaniem ruchu (NSF) zapewniają zaawansowane funkcje klastrów High Availability (HA) z bezprzerwowym przełączaniem awaryjnym w ramach stosu. Podwójne, nadmiarowe zasilanie stanowiące wyposażenie modeli o pełnej szerokości zapewnia ciągłość zarządzania w przedsiębiorstwie. Zestaw funkcji warstwy 3 obejmuje standardowo routing statyczny, dynamiczny i w oparciu o reguły. Seria przełączników NETGEAR M4300 zapewnia bezprzewodowy dostęp, ujednoliconą komunikację i profesjonalne instalacje przesyłania audio i wideo z pośrednictwem IP (AV-over-IP).

Stackowanie najlepsze w branży

  • Przełączniki M4300 są na tyle elastyczne, że można łączyć modele 10G i 1G, korzystając z dowolnego portu 10G oraz dowolnego typu połączenia (kable RJ45, SFP+, DAC)

  • Funkcja wysokiej dostępności (HA) jest kolejną kluczową cechą rozwiązań typu „Stackable”: w przypadku awarii przełącznika głównego, funkcje NSF i bezprzerwowego przełączania awaryjnego sprawiają, że przełącznik pomocniczy przejmuje kontrolę podczas, gdy płaszczyzna przekazywania ruchu kontynuuje przekazywanie do działających członków stosu bez zakłócania dostępu do usługi

Modularne rozwiązanie 10G / 40G

  • Model M4300-96X skaluje obsługę portów Ethernet 10G z 8 do 96 (wielokrotności 8 portów) i obsługę portów 40G z 2 do 24 (wielokrotności 2 portów).

  • Model 96X jest lepszy od rozwiązania ze stałą liczbą portów, gdyż umożliwia rozpoczęcie od niewielkiej sieci z maksymalną ziarnistością połączeń miedzianych i światłowodowych (w tym połączeń PoE+ w sieci 10G) i rozszerzanie jej później w trybie „nieblokowanym” poprzez dokładanie kart powiększających liczbę portów.

Większa elastyczność

  • Dwa przełączniki M4300 o połowicznej szerokości można sparować w pojedynczym gnieździe stojaka w celu stworzenia instalacji typu „Top of Rack” z nadawaniem priorytetów Auto-iSCSI

  • Porty 10G są w pełni niezależne i wstecznie kompatybilne z portami 1G, zapewniając stopniowe przejście do prędkości 10G

Mniejsza złożoność

  • Pełny zestaw funkcji obejmujący przełączanie L2 (wielopoziomowa kontrola dostępu) oraz routing L3 (statyczny, RIP, OSPF, VRRP, PIM, PBR) jest dostępny bez licencji

  • Innowacyjna funkcja automatycznej instalacji DHCP/BootP wraz z automatyzacją wczytywania oprogramowania systemowego i pliku konfiguracyjnego

Ochrona inwestycji

  • Stałej prędkości topologie typu „Spine and Leaf” zapewniają wiele możliwości pokojom serwerowym — zarówno w centrum, jak i na obrzeżach rosnących sieci

  • Nawet jeśli organizacja nie jest gotowa do obsługi szybkiej sieci szkieletowej, modele 10G i 40G mogą być później dodawane do stosów modeli 1G.

Bezpieczeństwo usług

  • Dzięki sukcesywnemu poziomowaniu menedżer uwierzytelniania umożliwia korzystanie z metod uwierzytelniania dla poszczególnych portów, zapewniając uwierzytelnianie podzielone na poziomy w oparciu o skonfigurowane czasy oczekiwania

  • Dzięki BYOD, podzielone na poziomy, skuteczne uwierzytelnianie Dot1x -> MAB -> Captive Portal można łatwo zastosować w przypadku ścisłych polityk

Zarządzanie zgodne z branżowymi normami

  • Standardowy interfejs linii komend (CLI), funkcjonalny interfejs sieciowy NETGEAR (GUI), SNMP, sFlow oraz RSPAN

  • Jednolita platforma zarządzania NMS300 ze scentralizowanymi aktualizacjami oprogramowania sprzętowego oraz wsparciem konfiguracji masowej

Najlepsza gwarancja w branży

  • Seria NETGEAR M4300 objęta jest warunkami gwarancji NETGEAR ProSafe Lifetime Hardware Warranty

  • 90 dni wsparcia technicznego za pośrednictwem telefonu i wiadomości e-mail, dożywotnie wsparcie techniczne za pośrednictwem czatu online oraz dożywotnia gwarancja wymiany sprzętu na nowy w następny dzień po zgłoszeniu

Najważniejsze funkcje:

  • Ekonomiczna warstwa dostępu 1G w uniwersyteckich sieciach LAN oraz wydajna warstwa dystrybucyjna 10G dla sieci w średniej wielkości przedsiębiorstwach
  • Bezdotykowe przesyłanie audio i wideo z pośrednictwem IP (AV-over-IP) ze wstępnie skonfigurowaną funkcją multiemisji L2 we wszystkich modelach 1G (dzięki koderom i dekoderom audio i wideo do sieci 1G) i modelach 10G (obsługujących SDVoE).
  • Zaawansowany zestaw funkcji 1., 2. i 3. warstwy, bez licencji, w tym routing w oparciu o reguły, RIP, VRRP, OSPF oraz PIM
  • Mieszana architektura typu „Spine and Leaf”, stackowanie 1G i 10G ze stałym przekazywaniem ruchu i nadmiarowością zapewniającą bezprzerwowe przełączanie awaryjne
  • 16 i 24-portowe modele 10G o niskim poziomie hałasu i połowie szerokości można parować w pojedynczym gnieździe stojaka w celu uzyskania nadmiarowej architektury „Top of Rack”
  • Obsługa maksymalnie 384 portów 1 gigabitowych, 768 portów 10 gigabitów, 192 portów 40 gigabitowych lub ich kombinacji w formie pojedynczego przełącznika „logicznego”.
  • PoE+ (30 W na port) z możliwością podłączania podczas pracy urządzenia, nadmiarowym zasilaniem i pełną alokacją zasilania
  • 48- i 96-portowe modele 10G z wyjątkowo niskimi czasami opóźnień, skalowalnymi rozmiarami tablic o pojemności 128 tys. adresów MAC, 8 tys. ARP/NDP, 4 tys. sieci VLAN, 12 tys. tras
  • Mieszany stos modeli 1G i 10G zapewnia 16 tys. adresów MAC, 2 tys. ARP/NDP, 4 tys. sieci VLAN i 512 tras

Oprogramowanie:

  • Zaawansowana, oparta na klasyfikatorach i czasie implementacja sprzętowa oferująca zabezpieczenia oraz nadawanie priorytetów w warstwie L2 (MAC), L3 (IP) i L4 (UDP/TCP warstwa transportowa)
  • Możliwość wyboru haszowania L2/L3/L4 Port-Channel / LAG (802.3ad - 802.1AX) w celu umożliwienia tolerancji błędów i dzielenia obciążeń z dowolnym typem tunelowania sieci Ethernet
  • Usługa Voice VLAN z wykrywaniem protokołów SIP, H323 i SCCP, automatyczna usługa zapewnienia jakości QoS LLDP-MED dla telefonów IP i konfiguracji VLAN
  • Efektywna obsługa uwierzytelnień z metodami DOT1X, MAB i Captive Portal pozwalająca bezproblemowo zarządzać urządzeniami BYOD
  • Kompleksowy routing statyczny i dynamiczny IPv4/IPv6, w tym Proxy ARP, OSPF, routing oparty na regułach i automatyczne tunelowanie 6 do 4
  • Zaawansowane przekazywanie ruchu typu multicast IPv4/IPv6 z obsługą funkcji IGMPv3/MLDv2 ASM i SSM Proxy oraz zabezpieczeniem przed nadmierną ilością pakietów kontrolnych
  • Wydajne trasowanie ruchu typu multicast IPv4/IPv6 z dokładnością licznika czasowego PIM oraz przejścia zdarzeń maszyny stanu nieobsługiwanych przez PIM (S,G,rpt)
  • Zaawansowane zabezpieczenia IPv4/IPv6, w tym wykrywanie złośliwego kodu, DHCP Snooping, zabezpieczenie IP Source Guard i ochrona przed atakami DoS
  • Innowacyjne możliwości obsługi rozwiązań Auto-iSCSI od wielu dostawców ułatwiają optymalizację wirtualizacji

Dostępność:

  • Podwójne, nadmiarowe zasilanie stanowiące wyposażenie modeli o pełnej szerokości zapewnia ciągłość zarządzania w przedsiębiorstwie
  • Elastyczne pionowe i poziome stackowanie z bezprzerwowym przełączaniem awaryjnym jednostki zarządzania oraz stałym przekazywaniem ruchu do działających uczestników stosu
  • Architektura typu „Spine and Leaf” z połączeniem wszystkich przełączników pomocniczych (przełączniki dostępu 1G) do każdego przełącznika głównego (przełączniki dystrybucji 10G)
  • Stackowana i rozproszona agregacja łączy zapewnia wysoką odporność sieci, zerowy czas przestoju oraz możliwość równoważenia obciążeń
  • Nowa funkcja zależności portów włączająca lub wyłączająca porty w oparciu o stan łączy różnych portów
  • Drzewa rozpinające Per VLAN i Per VLAN Rapid (PVSTP/PVRSTP) umożliwiają wewnętrzną współpracę z infrastrukturami PVST+

Zarządzanie:

  • Innowacyjna funkcja automatycznej instalacji DHCP/BootP wraz z automatyzacją wczytywania oprogramowania systemowego i pliku konfiguracyjnego
  • Implementacja standardu SNMP, RMON, MIB, LLDP, AAA, sFlow i oraz zdalnego przesyłania RSPAN
  • Możliwość zarządzania za pomocą portu Ethernet typu out-of-band (OOB)
  • Możliwość zarządzania za pomocą konsoli zarządzania dostępnej na porcie RS232, RJ45 i Mini-USB
  • Standardowy port USB na potrzeby lokalnego magazynowania danych, tworzenia dzienników i zapisywania plików konfiguracji oraz obrazów
  • Podwójne obrazy oprogramowania i pliku konfiguracji umożliwiają przeprowadzenie aktualizacji z minimalnym czasem przerwy w świadczeniu usług
  • Standardowy interfejs z wierszem poleceń (CLI) dla administratorów IT używany do innych poleceń dostawców
  • Pełna funkcjonalność konsoli Web (GUI) dla administratorów IT, którzy wolą korzystać z łatwego w obsłudze interfejsu graficznego
  • Jednolita platforma zarządzania NMS300 ze wsparciem konfiguracji masowej

Gwarancja NETGEAR

  • Niniejszy produkt jest objęty dożywotnią gwarancją sprzętową NETGEAR ProSAFE®.
  • Dożywotnia wymiana w następny dzień roboczy (NBD).
  • Zaawansowane telefoniczne wsparcie techniczne ProSUPPORT 8x5 do 90 dni od daty zakupu (zdalna diagnostyka problemu przez eksperta technicznego). Wsparcie techniczne telefoniczne może zostać przedłużone za pomocą wykupienia kontraktu na 1 rok, 3 lub 5 lat.
  • Dożywotnia zaawansowana pomoc techniczna ProSupport 8x5 poprzez czat.
Filtr
  • Form Factor
  • General Port Count
  • 10G Copper
  • 10G Fiber
  • 40G Fiber
  • Power over Ethernet
Wyświetl:

Wybrana kombinacja filtrów nie pozwala uzyskać żadnego wyniku. Proszę zmienić swój wybór.

M4300-8X8F

Model: M4300-8X8F

M4300-16X 299W PSU

Model: M4300-16X 299W PSU

M4300-16X 600W PSU

Model: M4300-16X 600W PSU

M4300-12X12F

Model: M4300-12X12F

M4300-24X

Model: M4300-24X

M4300-24XF

Model: M4300-24XF

M4300-24X24F

Model: M4300-24X24F

M4300-48X

Model: M4300-48X

M4300-48XF

Model: M4300-48XF

M4300-96X

Model: M4300-96X

M4300-28G

Model: M4300-28G

M4300-52G

Model: M4300-52G

M4300-28G-PoE-plus (550W PSU)

Model: M4300-28G-PoE+ (550W PSU)

M4300-28G-PoE-plus (1,000W PSU)

Model: M4300-28G-PoE+ (1,000W PSU)

M4300-52G-PoE-plus (550W PSU)

Model: M4300-52G-PoE+ (550W PSU)

M4300-52G-PoE-plus (1,000W PSU)

Model: M4300-52G-PoE+ (1,000W PSU)