Nadzór wideo przy użyciu urządzeń IP: Ochrona organizacji każdego rozmiaru.

Cyfrowa technologia IP zrewolucjonizowała branżę ochrony fizycznej.  Nadzór wideo w oparciu o urządzenia IP dawniej dostępny był ze względów finansowych jedynie dla dużych przedsiębiorstw, jednak stan ten uległ zmianie dzięki kilku czynnikom. Obecnie większość organizacji posiada już zainstalowane sieci IP, w których można uruchamiać transmisje wideo na potrzeby nadzoru a ceny kamer IP oraz urządzeń rejestrujących dramatycznie spadły. W wyniku tego nadzór IP jest chętnie wybieranym rozwiązaniem w organizacjach każdego rozmiaru. Firma NETGEAR zapewnia kompletne rozwiązania z zakresu kamer IP, łatwodostępnych i bezpiecznych magazynów danych oraz cechujących się wysokim stopniem niezawodności przełączników sieciowych.

Sieci IP i ich wpływ na rozwiązania z zakresu monitoringu wizyjnego

Elastyczne metody wdrożeń kamer przemysłowych ułatwiają objęcie zasięgiem wszystkich zakamarków.

Problem:

Wiele kamer IP ma ograniczone możliwości przyłączenia i cechuje się utrudnionym wdrażaniem w wybranych miejscach.

Rozwiązanie:

Rozwiązanie firmy NETGEAR w zakresie nadzoru IP oparte na kamerach obsługujących protokół P można wdrożyć wszędzie — jest ono dostępne poprzez sieć przewodową Ethernet lub punkt dostępu do sieci bezprzewodowej.  Pozwala to rozszerzyć opcje wdrożenia obejmując większe odległości lub tereny na zewnątrz budynku. Rozwiązania firmy NETGEAR z zakresu nadzoru wizyjnego ułatwiają również dostosowanie zasięgu nadzoru, gdy zajdzie taka potrzeba. Możliwe jest dodawanie, przenoszenie lub usuwanie kamer bez odłączania innych kamer albo urządzeń, bez przerw w rejestrowaniu obrazów.

Dowiedz się, w jaki sposób ReadyNAS® ułatwia magazynowanie obrazów wideo

Łatwodostępny i bezpieczny magazyn danych.

Problem

Wiele organizacji nadal posiada pokaźnych rozmiarów, kosztowne, wymagające dużych nakładów obsługowych i cechujące się ograniczoną pojemnością analogowe rejestratory taśmowe, które są trudno dostępne i niezbyt bezpieczne.

Rozwiązanie

Materiał wideo przechwytywany przez kamery IP i zapisywany na urządzeniach NAS firmy NETGEAR może być przechwytywany w sposób ciągły przez długi czas, wyświetlany na żywo lub zapisywany i jest do niego stały dostęp, zarówno lokalnie, jak i zdalnie. Wbudowane napędy nadmiarowe i narzędzia do kontroli integralności danych zapewniają spokojny sen. Pojemność urządzeń nigdy nie stanowi problemu—w razie potrzeby magazyn można rozbudować dodając kolejne napędy bez wyłączania systemu.

Magazyn danych ReadNAS® do montażu w szafie

ReadyNAS® — system nadzoru

Tworzenie infrastruktury sieciowej na potrzeby niezawodnego nadzoru wizyjnego przy użyciu kamer IP.

Problem:

Wiele przełączników sieciowych nie jest zdolnych obsłużyć nadzoru wizyjnego.  Sieć jest kluczowym elementem monitoringu ponieważ umożliwia działanie wszystkich pozostałych funkcji nadzoru, przesyła strumienie wideo w mieszanym trybie unicast i multicast na potrzeby wyświetlania i magazynowania a często również dostarcza zasilanie do kamer dzięki technologii PoE.

Rozwiązanie:

Przełączniki firmy NETGEAR oferują wszystko, co jest potrzebne do stworzenia niezawodnej sieci.  Najważniejsze cechy oferowanych przełączników:

 • Odpowiednia przepustowość - sieć i przełączniki ją kontrolujące muszą być zdolne do przekazywania ruchu z pełną prędkością, aby uniknąć ryzyka opóźnień, zakłóceń w sterowaniu kamerami lub nawet utraty danych.

 • Odporność na awarie — przełączniki sieciowe muszą mieć dostęp do alternatywnych źródeł zasilania na wypadek awarii podstawowego źródła zasilania.

 • Bezpieczeństwo - sieć musi być zabezpieczona przed włamaniami, również fizycznymi.

Przełącznik zarządzalny firmy NETGEAR

Zapoznaj się ze wskazówkami technicznymi i projektami wzorcowymi obejmującymi instalacje 20, 200 i 1000 kamer IP w naszym przewodniku dotyczącym rozwiązań sieciowych na potrzeby nadzoru wizyjnego IP oraz z powiązanymi z nim uwagami dotyczącymi zastosowań.

Przekonaj się, w jaki sposób nasz przewodnik dotyczący rozwiązań sieciowych dla nadzoru wizyjnego IP i uwagi dotyczące zastosowań zapewniają wytyczne i prezentują instalacje wzorcowe składające się z 20, 200 i 1000 kamer.