Dostępność oraz bezpieczeństwo — kluczowe kwestie umożliwiające doskonałą opiekę nad pacjentami.

Organizacje medyczne przechodzą obecnie największe zmiany w historii. Przejście na elektroniczne systemy kartotek medycznych z funkcją aktualizacji w czasie rzeczywistym oraz możliwości dostępu z dowolnego miejsca wymaga zarządzania, przechowywania i ochrony znaczącej ilości wrażliwych danych. Ponieważ wszystkie najważniejsze informacje o pacjencie dostępne są w formie elektronicznej, dostawcy usług dla placówek medycznych muszą mieć do nich natychmiastowy i ciągły dostęp oraz chronić je przed zagrożeniami wewnętrznymi i zewnętrznymi. Oprócz wielu zalet, jaki niesie ze sobą ta rewolucja, tworzy ona również poważne ryzyko, które trzeba koniecznie ograniczyć.

Optymalna opieka nad pacjentami oraz doskonała ochrona.

Problem:
Ustawa HIPAA określa dokładne zasady dotyczące zachowania prywatności i ochrony informacji o zdrowiu pacjentów, a także nakłada poważne kary związane z naruszeniem tych praw. Jednak w ostatnich latach ilość danych dotyczących pacjentów gwałtownie rośnie, a rozwijający się trend elektronicznej rejestracji informacji, stawia poważne wyzwania w zakresie zachowania zgodności z przepisami. Stąd należy dokładnie wyważyć możliwość dostępu do danych z dowolnego miejsca i o dowolnej porze z zachowaniem ścisłej prywatności i kontrolą bezpieczeństwa.

Rozwiązanie:
Systemy bezprzewodowe NETGEAR® ProSAFE® łączą niezawodne i wydajne funkcje komunikacyjne z zabezpieczeniami wymaganymi do ochrony prywatności pacjentów oraz zapewniają zgodność z przepisami HIPAA. W ofercie znajduje się także opcjonalny kontroler bezprzewodowy, który ułatwia wdrożenie i zarządzanie nawet 600 punktami dostępowymi.

W celu ochrony danych pacjentów systemy pamięci masowej z rodziny ReadyNAS® i ReadyDATA® są wyposażone w takie funkcje jak replikacja na poziomie klasy korporacyjnej, przechowywanie danych w chmurze, a także wydajne zabezpieczenia chroniące dane przed nieupoważnionym dostępem.

Wydajne sieci do przesyłania obrazów medycznych o wysokiej rozdzielczości.

Problem:
Obrazy medyczne o wysokiej rozdzielczości to jeden z najszybciej rozwijających się trendów w nowoczesnej medycynie. Rozdzielczość obrazów medycznych, takich jak zdjęcia rentgenowskie, obrazy z tomografii komputerowej czy rezonansu magnetycznego rośnie bardzo szybko, a wraz z nią znacznie zwiększają się rozmiary plików. Jednak nawet najdoskonalszy system do obrazowania będzie bezużyteczny, jeśli połączenie bezprzewodowe działa w sposób niestabilny bądź używana sieć nie umożliwia efektywnego przesyłania coraz większej ilości danych.

Rozwiązanie:
Urządzenia do obrazowania medycznego generują duże ilości danych przesyłanych przy użyciu sieci przewodowych i bezprzewodowych, co wymaga bardzo wydajnej sieci. Bezprzewodowe punkty dostępowe NETGEAR ProSAFE oferują dużą przepustowość oraz szeroki zasięg wymagane do maksymalnego wykorzystania możliwości systemu obrazowania. Obsługa wielu identyfikatorów SSID chroni wydajność systemu, umożliwiając oddzielenie danych przesyłanych przez systemy obrazowania od innych danych przesyłanych siecią.

Nawet najszybsze połączenie bezprzewodowe może działać tylko z taką prędkością, jaką oferuje sieć internetowa. Przełączniki NETGEAR ProSAFE 10 Gigabit zapewniają wydajność niezbędną do sprawnego przesyłania obrazów medycznych o dużej rozdzielczości.

Łatwa aktualizacja, udostępnianie i ochrona elektronicznych informacji dotyczących zdrowia.

Problem:
Przejście na elektroniczny system informacji medycznych, które są zawsze dostępne z dowolnego miejsca, zwiększy znacznie wydajność pracy i obniży koszty. Wymaga to jednak niezawodnej infrastruktury sieciowej oraz rozwiązań pamięci masowej, a także zabezpieczeń klasy korporacyjnej. Niedostępność lub powolne działanie systemu komunikacji bezprzewodowej wpływa na obniżenie poziomu opieki medycznej. Tak samo niedostępność lub zawodne działanie systemu pamięci masowej może spowodować brak dostępu lub utratę informacji medycznych, a brak odpowiednich zabezpieczeń stwarza możliwość wycieku danych pacjentów.

Rozwiązanie:
Punkty dostępowe NETGEAR ProSAFE zapewniają zasięg oraz wydajność sieci bezprzewodowej, które są niezbędne do zapewnienia ciągłości opieki medycznej oraz umożliwiają pracownikom natychmiastowy i bezpieczny dostęp do informacji zdrowotnych na terenie całej placówki.  Kontroler bezprzewodowy ProSAFE znacznie ułatwia również wdrożenie całego systemu oraz zarządzanie nim, zapewniając takie funkcje, jak wyświetlanie bieżącego statusu, zdalna aktualizacja oraz stosowanie zasad bezpieczeństwa dla nawet 600 punktów dostępowych przy użyciu jednej konsoli.

W celu ochrony najważniejszych danych pacjentów przed utratą, urządzenia z rodziny ReadyNAS i ReadyDATA oferują wydajne, niezawodne, ekonomiczne i łatwe w użyciu rozwiązania pamięci masowej. Dzięki funkcjom takim jak replikacja na poziomie klasy korporacyjnej, pełna nadmiarowość danych, obsługa przechowywania danych w chmurze, udostępnianie i odtwarzanie urządzenia firmy NETGEAR zapewniają bezpieczeństwo najważniejszych informacji oraz ich pełną dostępność.

Pobierz Rozwiązania bezprzewodowe przyszłością domów spokojnej starości (Wireless Solutions Shaping the Future of Senior Housing Communities)