Roczna subskrypcja Insight jest teraz dostępna w wybranych modelach Dowiedz się więcej Close

USŁUGI INSIGHT FIRMY NETGEAR

Aplikacja Insight firmy NETGEAR zapewnia łatwy dostęp do sieci i zaawansowanych usług. Bez względu na to, czy chodzi o filtrowanie zawartości, Instant Captive Portal, Instant Mesh czy Instant WiFi, możesz w najprostszy i najszybszy sposób optymalnie wykorzystać sieć.

ZWIÊKSZ ZASIÊG SIECI WIFI BEZ U¿YCIA KABLI.

Utwórz jedn¹ sieæ WiFi dla wielu pomieszczeñ i pobliskich budynków za pomoc¹ technologii Instant Mesh.

Filtrowanie treści

Kontroluj typy witryn internetowych i treści internetowych, do których pracownicy, goście i klienci mają dostęp podczas połączenia z sieciami przewodowymi lub bezprzewodowymi firmy.

Subskrypcje filtrowania treści

Subskrypcja usługi Roczny pakiet bazowy subskrypcji zasad (200K dziennych żądań DNS)
Top-up Inspection Limit Pack Jedna roczna subskrypcja w ramach doładowań z limitem inspekcji (dodatkowe 200 000 żądań DNS dziennie)
Żądanie DNS to żądanie informacji, zwykle adresu IP skojarzonego z nazwą domeny, wysyłane z komputera użytkownika (klienta DNS) do serwera DNS.
Dla porównania, jedno urządzenie wysyła dziennie około 5 tys. żądań DNS.

Instant Captive Portal

Instant Captive Portal zapewnia dostęp do zaawansowanego, konfigurowalnego do potrzeb klienta portalu dla gości, który umożliwia łatwą konfigurację i analizę danych oraz łatwe nimi zarządzanie.

Instant WiFi

Pozwól, aby punkty dostępu WiFi wykonały całą pracę. Dzięki funkcji Insight Instant WiFi sieć WiFi stała się tak wydajna i inteligentna, jak nigdy wcześniej.

US³UGA NETGEAR PROSUPPORT DLA FIRM

Zyskaj spokój ducha, przed³u¿aj¹c i rozszerzaj¹c standardow¹ gwarancjê lub zakres wsparcia technicznego po zakupie produktu.